Προσωπικά δεδομένα - Απεγγραφή

Παρακαλούμε επικοινωνήσετ μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και συμπληρώστε στα σχόλια ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις στο τηλέφωνο και στο e-mail που δηλώνετε.