string(1) "0"

Παραλαβή όποια ώρα και μέρα θες με !

Όροι χρήσης

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη  χρήση του δικτυακού τόπου www.alouette.gr.                     

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.alouette.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης. 


Τα Στοιχεία μας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.alouette.gr είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Alouette A.E.» και ΑΦΜ 094440693 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, επί της οδού Αλκαμένους 3 (εφεξής η «Εταιρεία»), για την έκθεση και διάθεση των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι:

Tηλέφωνο: 211 105 7700
Fax: 211 105 7717
Email: [email protected]


Όροι, Προϋποθέσεις και συναίνεση Χρήστη

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.alouette.gr αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το www.alouette.gr, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου www.alouette.gr.

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες.

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.alouette.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.alouette.gr, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.


Ασφάλεια συναλλαγών

Το www.alouette.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Η διαδικασία χρέωσης της κάρτας σας γίνεται απευθείας από το ασφαλές περιβάλλον της Attica Bank, καλύπτεται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit, και πιστοποιείται από τις υπηρεσίες verified by visa και MasterCard SecureCode. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητά τους. Το www.alouette.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του ιστοτόπου. Διαβάστε περισσότερα στους Τρόπους Πληρωμής.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Η δικτυακή κίνηση του www.alouette.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους. Δηλώνετε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Το www.alouette.gr διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός μέλους.

Σε περίπτωση που ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον προσωπικό σας λογαριασμό δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για διάστημα άνω των 20 λεπτών γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας, για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Alouette A.E.», σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπο μας.


Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμό σας ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. Επιπλέον με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.


Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προιόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.


Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς με το email επιβεβαίωσης που αναγράφει επάνω και τον αριθμό αποστολής (voucher). Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.Οι τιμές των προϊόντων της εταιρίας Alouette είναι πάντοτε ίδιες σε όλη την αλυσίδα φυσικών καταστημάτων και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης πώλησης προϊόντος με έκπτωση στην εξαιρετική περίπτωση τεχνικού λάθους ή προβλήματος.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Τo περιεχόμενο του www.alouette.gr ανήκει στο www.alouette.gr ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.alouette.gr ή εκπομπή του www.alouette.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.


Αποζημίωση

Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.alouette.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το www.alouette.gr, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια κατά το Ελληνικό Δίκαιο.


Για κάθε διευκρίνιση ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και για πληροφορίες και απορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του e-shop, είτε καλώντας καθημερινά 09:00 με 17:30 στο 211 105 7760 είτε στέλνοντας e-mail στο [email protected]


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Επιβραβεύοντας την προτίμηση που μας δείχνετε, δημιουργήσαμε μία ανταποδοτική κάρτα προνομίων, την Alouette Member’s Card, που εξασφαλίζει στα μέλη της Alouette επιπλέον αγορές με τη μορφή Bonus. 

 

Συγκεντρώστε πόντους από την πρώτη αγορά σας!

 

Πώς Λειτουργεί?

 

Αγοράζοντας συγκεκριμένα είδη, συλλέγεις πόντους!

 

Για κάθε 100 πόντους κερδίζεις 10€ Bonus Alouette για επόμενη αγορά!

 

Εγγραφή Τώρα!

 

Εάν δεν έχετε ακόμα τη δική σας κάρτα μέλους Alouette, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ συμπληρώνοντας το email σας και επιλέγοντας Δημιουργία Λογαριασμού

 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε με την Members Card να συλλέξετε πόντους για αγορές που θα πραγματοποιήσετε στα καταστήματα Alouette & Alouette E-shop, οι οποίοι αθροίζονται στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Οι πόντοι αναγράφονται με σήμανση σε κάθε είδος.

Όταν συμπληρώσετε 100 πόντους, μπορείτε να ανταλλάξετε τους πόντους λαμβάνοντας ένα bonus των 10€ το οποίο αντιστοιχεί σε 100 πόντους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη αγορά που θα πραγματοποιήσετε στο e-shop μας ή σε φυσικό κατάστημα Alouette.

Μπορείτε να δείτε στον λογαριασμό σας τους πόντους που έχετε συλλέξει και τα Bonus που έχετε διαθέσιμα.

 

Οι πόντοι προσμετρούνται στην κάρτα σας με την έκδοση της απόδειξης λιανικής και όχι με την καταχώρηση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την απεσταλμένη παραγγελία, οι πόντοι αφαιρούνται από το λογαριασμό σας.

 

Η Alouette Member’s Card είναι αυστηρά προσωπική και χρησιμοποιείται μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων που μας γνωστοποιείτε. Σε περίπτωση απώλειάς της, αντικαθίσταται από νέα, με πλήρη ενημέρωση υπολοίπου. 

 

ΤBonus Alouette έχει χρονική ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του, δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας και δεν μεταβιβάζεται. 

 

Οι πόντοι έχουν ισχύ 12 μήνες από την ημερομηνία που έχουν αποκτηθεί.

 *Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πόντους από είδη που συμμετέχουν σε προσφορά ή έχουν έκπτωση!

Όροι Έκδοσης & Χρήσης Κάρτας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Alouette Α.Ε. διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά προς το σκοπό καταμέτρησης των πόντων σας και ενημέρωσής σας για τα νέα και τις προσφορές της, ώστε να κάνετε χρήση των προνομίων που παρέχονται από την Alouette Μember’s Card. 

Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να συλλέξει ή να εξαργυρώσει πόντους στο e-shop είναι να έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του πριν την ολοκλήρωση ηλεκτρονικής συναλλαγής στο www.alouette.gr.

Αν έχετε ήδη αποκτήσει τη δική σας Alouette Member's Card, θα πρέπει να Δημιουργήσετε Λογαριασμό για να προστεθούν οι πόντοι στην κάρτα σας. Οι πόντοι δεν προστίθενται με αγορά ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.

Αν δεν έχετε αποκτήσει Alouette Member's Card δημιουργήστε λογαριασμό και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εκδώσουμε κάρτα μέλους, ώστε να κερδίζετε Bonus Alouette αξίας 10€ για κάθε 100 πόντους που συγκεντρώνετε.

Tα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε με την ηλεκτρονική αγορά σας, τηρούνται και αποθηκεύονται από εμάς μόνο μετά από συγκατάθεσή σας, για όσο διάστημα επιθυμείτε να κάνετε χρήση της κάρτας Alouette Member’s Card. Δεν διαβιβάζονται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Επιλέγοντας μέσα από το site μας, «Ναι, επιθυμώ να ενημερώνομαι», δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας  για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από την εταιρία Alouette A.E. για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, δηλώνοντας τη σχετική επιλογή σας σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.alouette.gr.